Ordinačné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 15:30
Streda 08:00 - 15:30
Štvrtok 08:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 15:30
Sobota - Nedeľa Neordinujeme
Pre rezerváciu nás kontaktujte.

Čeľustná ortopédia

Čeľustná ortopédia

Úvodné informácie

Aktívna liečba – snímateľné aparáty, fixné aparáty

Retencia – pasívna liečba, retenčné aparáty

Ústna hygiena – inštruktáž, pomôcky

Úvodné informácie:

Čo znamená čeľustnoortopedická-ortodontická odchýlka chrupu – ide o nepravidelnosti:

  • v polohách zubov
  • vo vzťahu čeľustí
  • v samotnom kostenom skelete tváre

Našim spoločným cieľom bude tieto nepravidelnosti odstrániť alebo ich upraviť na únosnú mieru.

Našou úlohou je predovšetkým rešpektovať Vaše požiadavky, ale upozorniť Vás i na skutočnosti, ktoré ste si neuvedomili a ktoré by Vám mohli spôsobiť alebo už aj spôsobujú problémy. V súvislosti s plánovaným typom čeľustoortopedickej liečby by sme Vás radi informovali o charaktere a priebehu ortodontickej liečby, vrátane obtiaží a prípadných rizík.

Neoddeliteľnou súčasťou ortodontickej liečby je vstupný pohovor alebo inak čeľustnoortopedická konzultácia. V tejto fáze hodnotíme stav pacienta v zmysle č.o. odchýliek, hodnotíme vzhľad pacienta, symetriu tváre, typ tváre, typ postavy a rastu, biologický vek, zubný vek, prítomnosť zlozvykov, parafunkcií a pod.

Ak sa pacient, príp. jeho zákonný zástupca rozhodne pre liečbu, zhotovujeme pacientovi zdravotnú čeľustnoortopedickú dokumentáciu, rontgenové snímky – OPG a DRS, zhotovujeme odtlačky chrupu a následne sádrové modely chrupu, počítačovú kefaloanalýzu, analýzu modelov. Táto fáza je nevyhnutná pre stanovenie konečnej správnej diagnózy a následne pre zostavenie liečebného plánu.

Takto zostavený liečebný plán má za cieľ jediné: na jeho úspešnom konci by mal byť spokojný pacient s esteticky a funkčne vyhovujúcim chrupom a často i so zlepšenou estetikou tváre. K tomuto výsledku sa však u rôznych pacientov dospeje rôznym spôsobom.     

  • Zubná ambulancia
  • Čelustnoortopedická ambulancia
  • Zubný RTG
  • Nebytové priestory a byty na prenájom
  • Ambulancia čeľustnej ortopédie
  • Ambulancia zubného lekárstva
  • Pracovisko zubnej rádiológie